Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • Διαμόρφωση χώρων νεκροταφείου Τ.Κ. Χωρέμη.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: Πελοπόννησος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Διαμόρφωση χώρων νεκροταφείου Τ.Κ. Χωρέμη.
  :
  6.997,94

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΡΟΜΗΕΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΕΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
  :
  24.793,80

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
  :
  8.680,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.02.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
  :
  2.461,71

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment