Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
  :
  992,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • Προμήθεια εργαστηριακών ψυγείων
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια εργαστηριακών ψυγείων
  :
  1.661,60

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΑ 2515)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ (ΚΑ 2515)

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
  :
  361,60

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  :
  1.726,08

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.05.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ-ΙΣΤΟΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
  :
  6.732,80

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment