Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΓΥΝ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΣ7ΕΚ Θ50
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 17.05.2015
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Άλλες πληροφορίες
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΥΛΙΚΑ ΓΥΝ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΔΣ7ΕΚ Θ50
  :
  3.450,15

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 14.04.2015
  Είδος σύμβασης: Συνδυασμένη σύμβαση
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 15.04.2015
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Π.Γ.Ν ΑΤΤΙΚΟΝ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 30.03.2015
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 03.04.2015
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΜΜΑΤΩΝ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment