Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • TONER OKI B432 ORIGINAL
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: TONER OKI B432 ORIGINAL
  :
  2.481,16

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΑΙΤΗΜΑ 2379
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01.12.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ 2379
  :
  1.746,60

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 30.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Στερεά Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΣΚΟΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
  :
  3.459,60

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 6534
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 29.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΥ 6534
  :
  2.108,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2035
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 2035
  :
  8.786,66

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΟΣΤΕΟΣΥΝΘΕΣΗΣ
  :
  2.258,87

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.11.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  :
  1.564,56

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment