Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 16Φ/001430
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 16Φ/001430
  :
  49.370,39

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • Αμοιβή της δικηγόρου κας Ζουμ. Σόφτα ποσού 1.184,20 ευρώ.
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αμοιβή της δικηγόρου κας Ζουμ. Σόφτα ποσού 1.184,20 ευρώ.
  :
  1.184,20

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • προμήθεια γραφικής ύλης
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: προμήθεια γραφικής ύλης
  :
  481,05

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • Προμήθεια διαφόρων υλικών
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Προμήθεια διαφόρων υλικών
  :
  542,50

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΑΕΡΙΟ SF6 (ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ) ΣΕ ΦΙΑΛΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.08.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΕΡΙΟ SF6 (ΕΞΑΦΘΟΡΙΟΥΧΟ ΘΕΙΟ) ΣΕ ΦΙΑΛΗ
  :
  372,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment