Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 316 / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΙ-6102 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 06.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡ. 316 / ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΗΙ-6102 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΛΕΓΜΑΤΑ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: -
  Είδος εγγράφου: Αποτέλεσμα
  Περίληψη: ΠΛΕΓΜΑΤΑ
  :
  3.107,50

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • Διαγωνισμός αρ. 18/2014 για την παροχή υπηρεσιών φρούρησης/ασφάλειας στα αντλιοστάσια και άλλες εγκαταστάσεις του ΣΑΛΑ
  Ημερομηνία δημοσίευσης: 01.12.2014
  Είδος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Γεωγραφική περιοχή: Ελλάδα & Κύπρος
  Προθεσμία: 15.12.2014
  Είδος εγγράφου: Προκήρυξη διαγωνισμού
  Περίληψη: Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η διενέργεια περιπολιών κατά τη διάρκεια της νύκτας στα αντλιοστάσια και άλλες εγκαταστάσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού-Αμαθούντας για παροχή υπηρεσιών φρούρησης και ασφάλειας σε εννέα (9) διαφορετικούς χώρους (8 αντλιοστάσια και στην αποθήκη του Συμβουλίου) με δύο διαφορετικά περίπολα. , Εκτιμώμενη Αξία (EURO): 88000

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment