Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Ιόνια Νησιά
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
  :
  5.040,95

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • 16/0003297
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 16/0003297
  :
  2.331,20

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • Αποδοχή οικονομικής προσφοράς
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: Αποδοχή οικονομικής προσφοράς

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΑΝΑΤΡΟΠΗ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΝΑΤΡΟΠΗ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Νότιο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΧΑΡΙΤΟΣ &ΣΙΑ ΕΕ
  :
  1.000,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ
  :
  1.240,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • Π1 1364
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.10.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Π1 1364
  :
  146,90

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment