Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΕ 1321- (1.320.00?)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΚΑΕ 1321- (1.320.00?)
  :
  1.319,99

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΠΑΝΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
  :
  2.452,74

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΣΥΣΚ. 5LT)CAC3-3-Δ(3mEqK) 9381
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΣΥΣΚ. 5LT)CAC3-3-Δ(3mEqK) 9381
  :
  2.480,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ
  :
  297,60

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 11.09.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
  :
  915,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment