Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΦΟΡΜΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΨΩΜΙ ΧΩΡΙΑΤΙΚΟ ΦΟΡΜΑΣ
  :
  72,89

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • Αίτημα για δέσμευση ποσού 1.500,00? στον ΚΑΕ 0869
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 27.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Αίτημα για δέσμευση ποσού 1.500,00? στον ΚΑΕ 0869
  :
  1.413,60

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (PRESSURE WIRE)
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΟΔΗΓΟ ΣΥΡΜΑ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ (PRESSURE WIRE)
  :
  2.951,20

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΕΝΤΟΛΗ 9857
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΝΤΟΛΗ 9857
  :
  2.019,24

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 22.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
  :
  148,80

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΜΧ ΓΙΑ ΜΥ ΤΟΥΜΠΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ ΚΑΘΙΖΗΣΗΣ ΜΧ ΓΙΑ ΜΥ ΤΟΥΜΠΑΣ
  :
  505,53

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΤΝ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.09.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΤΝ ΑΓ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
  :
  2.474,25

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment