Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΚΗΥ 2801 – ΚΝΡ 5813
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.03.18
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΚΗΥ 2801 – ΚΝΡ 5813
  :
  4.931,41

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ THERMOGRAFICA HELLAS EΠΕ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 12.03.18
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική, Κεντρικός Τομέας Αθηνών
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ THERMOGRAFICA HELLAS EΠΕ
  :
  12.500,44

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.03.18
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Βόρειο Αιγαίο
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
  :
  2.885,22

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 07.03.18
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
  :
  5.952,00

Digest powered by RSS Digest

Δημοσιεύθηκε στην κατηγορία Προκηρύξεις | Leave a comment