Σημερινοί διαγωνισμοί

 • 11043
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 09.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: 11043
  :
  3.844,05

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 08.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
  :
  506,27

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΑΝΤ/ΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΥ 8562 (MERCEDES) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 06.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΝΤ/ΚΑ ΓΙΑ ΑΣΘ/ΡΟ ΚΗΥ 8562 (MERCEDES) ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ
  :
  604,35

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 05.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
  :
  5.510,40

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 04.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  :
  605,16

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ INFORM
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 02.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ INFORM
  :
  1.093,58

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 01.02.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΥΛΙΚΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
  :
  4.993,80

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment