Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28.08.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28.08.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ 1ΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  :
  36.398,92

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 28.08.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ
  :
  1.995,06

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • Συντήρηση Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αρτας
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26.08.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση δημόσιου έργου
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: Συντήρηση Εθνικής Οδού Ιωαννίνων – Αρτας
  :
  99.999,98

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.08.15
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΕΚΑΣΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  :
  231,24

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment