Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΕΠΙΣΚΕΥΗ REAL TIME PCR
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 21.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΠΙΣΚΕΥΗ REAL TIME PCR
  :
  3.062,80

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 17.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Ήπειρος
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aνατολική Μακεδονία, Θράκη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
  :
  13.366,58

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΤΜΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 15.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κρήτη
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΤΜΗΜΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
  :
  5.474,60

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΟΡΘ/697
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 14.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΟΡΘ/697
  :
  975,62

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΟΡΘ/615
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 13.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Προηγούμενες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΟΡΘ/615
  :
  1.744,16

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 10.03.17
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: EΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment