Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ Νο3
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 26.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Ελλάδα
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΑΕΡΑΓΩΓΟΥΣ Νο3
  :
  64,58

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 25.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Αποτέλεσμα
  Περιγραφή: ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
  :
  1.760,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 15Φ/3455
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 24.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Aττική
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 15Φ/3455
  :
  6.930,17

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΟΚΙΜΗ SCHEMA 2206
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 23.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: ΕΛΛΑΔΑ
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΔΟΚΙΜΗ SCHEMA 2206
  :
  130,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 20.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Δυτική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟΥ
  :
  472,52

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 19.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση προμήθειας
  Περιοχή: Κεντρική Μακεδονία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
  :
  129,11

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

 • ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΑ
  Ημερομηνία Δημοσίευσης: 18.05.16
  Τύπος σύμβασης: Σύμβαση υπηρεσίας
  Περιοχή: Θεσσαλία
  Προθεσμία υποβολής:
  Τύπος Εγγράφου:Άλλες Πληροφορίες
  Περιγραφή: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΑΑ
  :
  3.690,00

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment

Σημερινοί διαγωνισμοί

Digest powered by RSS Digest

Posted in Προκηρύξεις | Leave a comment